Подаци о правном лицу

Туристички кластер „Срце Шумадије“

Ђурђево -брдо, Ул. Ђурђево бб (Општина Рача крагујевачка)

Електронсла пошта: info@srcesumadije.rs

МБ: 28150334,

ПИБ: 108614620

Динарски рачун: 310-212444-74 NLB banka A.D.- Beograd

Заступник Синиша Ђорђевић

Статут – Files-Download-File-icon

АПР Решење – Files-Download-File-icon